Powrót do zdrowia – kurowanie przy zastosowaniu wyposażenia